Løsningen

En løsning med Identity Management gi’r ro i sindet

ID Connect’s løsning ensretter og simplificerer bruger- og adgangsstyring for både offentlige og private virksomheder. 

Med ID Connect’s Identity Management-løsning, får du en løsning, som er cloud-baseret med hurtig opstart, og afregning er forbrugsbaseret, hvilket giver en både konkurrencedygtig og 100% gennemsigtig og forudsigelig økonomi.

Du vil både opnå effektiviseringer og en langt højere grad af sikkerhed, idet løsningen etablerer et fælles fundament, der sikrer, at der tales samme sprog på tværs af brugere, ledelsen, dataejere og systemejere, og ind over IT- og sikkerhedsafdelingen.

Løsningen gør det samtidig lettere at sikre, at du efterlever kontrollerne vedrørende adgangsstyring i ISO27001, og derudover bliver overholdelse af GDPR-reglerne mindre ressourcekrævende og lettere at efterprøve periodisk.

Læs mere om sikkerhed og compliance.

ID Connect sikrer, at kommuner og virksomheder kan leve op til kravene omkring GDPR. ID Connect’s løsning giver indsigt i, hvem der har adgang til systemer og data, og hvornår adgang er blevet tildelt eller fjernet. Det er også muligt at se, hvilken leder, der har godkendt medarbejderens adgang til de pågældende informationer.

Identity Management betaler sig

Kommuner og virksomheder, der implementerer en Identity Management-løsning har fokus på og ønsker at opnå langt større sikkerhed. Det får de, da vores løsning håndtere systematikken omkring tildeling af brugere og adgange og brugere til kritiske IT-systemer professionelt.  

Løsningen sikrer samtidig, at du som kunde overholder alle politikker og den til alle tider gældende lovgivning. Med effektive og intuitive processer og arbejdsmetoder opnår du en betydelig forretningsmæssig værdi.

 

Mærkbare besparelser fra dag 1

  • Færre medarbejdere til manuelle opgaver i forbindelse med oprettelser
  • Ingen ventetid på oprettelse af brugere
  • Ingen ventetid på bestilling af adgange

 

Vil du vide mere om ID Connect’s løsning?

Vi hører gerne om dine idéer i forhold til et samarbejde omkring brugerstyring. Kontakt os via kontaktformularen og lad os få en snak om, hvordan vi kan udvikle os sammen.

Ofte stillede spørgsmål

Ved at opbygge jobprofiler, der indeholder de mest benyttede IT-systemer, som en afdeling har brug for, og dernæst påføre rollen på selve afdelingen, vil den nye medarbejder have adgang til de disse systemer i afdelingen, den dag medarbejderen starter på arbejde.

Ud over de roller, der automatisk tildeles via afdelingen, kan ledere eller udnævnte rolletildelere selv tildele yderligere roller til medarbejdere via en selvbetjeningsplatform. Der er fuld audit log på tildeling af alle roller.

Der er mulighed for at indgå en PoC-aftale, hvor løsningen kan prøves i 4 uger. Aftalen indeholder succeskriterier og priser, og overgår til produktion eller lukkes ned efter perioden uden beregning.

Hvad kan vi hjælpe dig
med?

Sikkerhed

IT-sikkerhed handler helt basalt om at sikre, at ens medarbejdere har opdateret udstyr, at der anvendes firewall og tages backup mv. ID Connect går skridtet videre, når det gælder styring af roller og adgangsrettigheder.

Brugerstyring

Brugerstyring er meget mere end blot styring af brugernes adgang til systemer og informationer i her-og-nu. Det handler i høj grad om at understøtte processen fra det øjeblik, en ny medarbejder bliver ansat.

Compliance

Krav til god adgangsstyring er i dag en del af hverdagen. Kravene kan være svære at efterleve uden et centraliseret og opdateret overblik over, hvem der har adgang til ens IT-systemer og de informationer, organisationen er afhængig af.

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.